Ohje kasvattajille pentueilmoituksen lähettämiseen

Pentueet ilmoitetaan sähköpostitse: pls.kasvatus(at)gmail.com.

Muista laittaa sähköpostiin kaikki pentueen tiedot, puuttuvien tietojen etsiminen teettää lisätyötä pentuelistan päivityksestä vastaaville eikä puutteellisia ilmoituksia välttämättä julkaista.

Muista kertoa pentuetta ilmoittaessasi seuraavat tiedot (koirakohtaiset tiedot molemmilta vanhemmilta):

 • Pentueen (odotettavissa arvioitu) syntymäaika
 • Vanhemman virallinen nimi ja rekisterinumero
 • Pompen-taudin geenitestin tulos tai koiran tulos polveutumisen perusteella (jos vanhemmat testattu)
 • Prcd-PRA:n geenitestin tulos tai koiran tulos polveutumisen perusteella (jos vanhemmat testattu)
 • Kasvattajan yhteystiedot (nimi, mahdollinen kennelnimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja internetsivun osoite)

Jos koiralla ei ole tulosta yllä mainituista tutkimuksista, ilmoitetaan pentueilmoituksessa ettei koiraa ole tutkittu asian suhteen.

Pentueet ovat listalla 8 viikkoa, ellei ilmoitusta vielä vapaana olevista pennuista tule erikseen.


 Ohjeita KoiraNetin terveystietojen tulkintaan

Silmätutkimuksessa koiralle on annettu sanallinen lausunto, joka on silmiltään terveellä koiralla ”Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia”. Eläinlääkäri voi kirjoittaa koiran silmätutkimuslausuntoon huomautuksia muista löydöksistä, joista kaikki eivät vaikuta jalostukseen. Silmätutkimus on suomenlapinkoiralle pakollinen pentujen rekisteröimiseksi ja sen tulos on voimassa 24 kk. Tietoa silmäsairauksista löydät mm. Kennelliiton sivuilta: Yleisimpiä silmäsairauksia

Lonkkakuvauksen tulos arvostellaan kirjaimella asteikolla A-E, tulos voi olla esimerkiksi jokin seuraavista

  • A = Ei muutoksia, terve
  • B = Lähes normaali
  • C = Lievä kasvuhäiriö

Koiran vasen ja oikea lonkka arvostellaan erikseen.
Merkintätapa on esim. lonkat A/B (= vasen lonkka A, oikea B)
Myös lonkkatutkimus on suomenlapinkoiralle pakollinen pentujen rekisteröimiseksi.

Jalostukseen suositellaan käytettävän A-, B- tai C-lonkkaisia koiria, C-lonkkaisia ei tulisi yhdistää keskenään (Rotujärjestön suositus).

Suomenlapinkoirille lasketaan myös lonkkaindeksiarvot. Lonkkaindeksi on sukulaisten tulosten perusteella laskettu ennuste siitä, mikä on koiran arvo kyseisessä ominaisuudessa rodun keskiarvoon nähden. Rodun keskiarvoa ilmaisee luku 100, yli sadan indeksiarvo on siis parempi kuin aineistossa olevat rodun yksilöt keskimäärin. Mitä suurempi indeksiarvo on, sitä parempi koira on ennusteen mukaan perimältään tämän ominaisuuden suhteen.

Koiran lonkkaindeksiarvoa voi käyttää hyväkseen esimerkiksi C-lonkkaiselle koiralle partneria etsiessään. Lonkka ja kyynärindekseistä voi lukea lisää esimerkiksi täältä: HETI ry: Mikä on BLUB-indeksi?

Kyynärkuvauksen tulos arvostellaan asteikolla 0-3, tutkimuksen tulos voi olla esimerkiksi jokin seuraavista

  • 0 = Ei muutoksia, terve kyynärnivel
  • 1 = Lievät nivelrikkomuutokset
  • 2 = Kohtalaiset nivelrikkomuutokset

Myös kyynäristä vasen ja oikea puoli arvostellaan erikseen.
Merkintätapa on esim. kyynärät 0/0 (= vasen kyynär 0, oikea kyynär 0)

Jalostukseen suositellaan käytettäväksi vain kyynärlausunnon 0-0 saaneita koiria tai kyynärkuvaamattomia oireettomia koiria (Rotujärjestön suositus).

Polvitutkimuksen tulos arvostellaan asteikolla 0-4, tutkimuksen tulos voi olla esimerkiksi jokin seuraavista

  • 0 = Normaali polvinivel.
  • 1 = Lähes normaali polvinivel. Polvilumpiota voidaan liikutella helpommin kuin normaalisti ja se saadaan pois sijoiltaan mikäli polvea samalla ojennetaan.
  • 2 = Polvilumpio on tavallisesti paikoillaan raajan ollessa ojennettuna. Polvilumpio menee sijoiltaan polvea koukistettaessa tai kierrettäessä ja pysyy pois sijoiltaan kunnes se asetetaan takaisin.

Myös polvista vasen ja oikea puoli arvostellaan erikseen.
Merkintätapa on esim. polvet 0/0 (= vasen polvi 0, oikea polvi 0)

Jalostukseen suositellaan käytettäväksi vain polvitarkastuksessa lausunnon 0-0 saaneita koiria tai polvitarkastamattomia oireettomia koiria (Rotujärjestön suositus).


Ohjeita pentuelistassa ilmoitettujen terveystietojen tulkintaan

Prcd-PRA:n ja Pompen taudin suhteen geenitestien tulokset ilmoitetaan pentuelistalla seuraavasti:

  • – = ei ole tutkittu
  • A = tutkittu terveeksi (a = terve polveutumisen perusteella)
  • B = tutkittu kantajaksi (b = kantaja polveutumisen perusteella)
  • (C = tutkittu sairaaksi tai c = sairas polveutumisen perusteella, tulee harvemmin vastaan eikä yleensä käytetä jalostukseen).

Kyseisten sairauksien suhteen sairaita pentuja ei voi syntyä, jos toinen pentueen vanhemmista on tutkittu terveeksi sairauden suhteen tai on terve polveutumisen perusteella (A tai a).

Suomenlapinkoiralle sopivia geenistestejä tarjoavat tällä hetkellä ainakin Laboklin (Prcd-PRA ja Pompen tauti) jaGenoscoper (Pompen tauti kuuluu MyDogDNA-passiin, ei tarjolla testiä Prcd-PRA:lle).


Lista Prcd-PRA:n suhteen testatuista paimensukuisista lapinkoirista löytyy täältä PLS:n lista
Lista Prcd-PRA:n suhteen testatuista suomenlapinkoirista löytyy täältä Rotujärjestön lista

Lista Pompen taudin suhteen testatuista paimensukuisista lapinkoirista löytyy täältä PLS:n lista
Lista Pompen taudin suhteen testatuista suomenlapinkoirista löytyy täältä Rotujärjestön lista


Paimensukuisilla lapinkoirilla esiintyvistä sairauksista löytyy lisää tietoa mm. täältä:
Lappalaiskoirilla esiintyviä sairauksia

Suomen Kennelliiton julkaiseman Koiranomistajan peruskurssin sivuilta löytyy tarkempi ohje tutkimustulosten tulkintaan täältä:
Miten tulkitaan virallisia terveystuloksia

Rotujärjestö Lappalaiskoirat ry:n jalostustoimikunnan suomenlapinkoiralle määrittelemät jalostuskriteerit löytyvät täältä:
Jalostuskriteerit 1.1.2014