Kokoukset ja ilmoitukset

Syyskokous 2017

 

Paimensukuisen Lapinkoiran Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina  28.10.2017 klo 15.00 Tuomarinkylän vinttikoirakeskuksessa Helsingissä. Osoite: Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 §:n mukaiset asiat.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus, todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3. Esitetään hyväksyttäväksi syyskokouksen 2017 esityslista.

4. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima vuoden 2018 toimintasuunnitelma. 

5. Määrätään jäsenmaksun suuruus, päätetään hallituksen jäsenille, toimihenkilöille sekä toiminnantarkastajille maksettavista korvauksista ja palkkioista, hyväksytään vuoden 2018 talousarvio.

6. Valitaan seuran puheenjohtaja kaudelle 2018-2019.

7. Valitaan hallituksen erovuoroisten varsinaisten jäsenten tilalle uudet.

8. Valitaan hallituksen ensimmäinen ja toinen varajäsen.

9. Valitaan toimikuntien koollekutsujat.

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.

11. Käsitellään jäsenten kirjallisesti hallitukselle vähintään kuukautta ennen syyskokousta jättämät asiat.

11. Muut esille tulevat asiat.

12. Kokouksen päättäminen.

TERVETULOA PÄÄTTÄMÄÄN ASIOISTA YHDESSÄ!

Helsingissä 2.5.2017

Hallitus