Kokoukset ja ilmoitukset

KEVÄTKOKOUS JA PAIMENSUKUISPÄIVÄ 7.4.2018

Kevätkokous 2018

Paimensukuisen Lapinkoiran Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 7.4.2018 klo 14.00 Tuomarinkylän vinttikoirakeskuksessa osoitteessa Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 §:n mukaiset asiat.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus, todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
    ääntenlaskijaa.

3. Esitetään hyväksyttäväksi kevätkokouksen 2018 esityslista.

4. Käsitellään jäsenten kirjallisesti hallitukselle vähintään kuukautta ennen kevätkokousta
    jättämät asiat.

5. Muut esille tulevat asiat.

6. Kokouksen päättäminen

Hallitus

TERVETULOA KEVÄTKOKOUKSEEN PÄÄTTÄMÄÄN ASIOISTA YHDESSÄ!


Esitys Paimensukuisen Lapinkoiran Seura ry:n kevätkokoukselle 7.4.2018
 
Esitän Paimensukuisen Lapinkoiran Seura ry:lle, että suomenlapinkoiraksi rotuunotettu uros Roki(ER27529/17) hyväksytään paimensukuisten lapinkoirien kantakoiraksi kokouksen päivämäärästä7.4.2018 lähtien, mikäli kevätkokous katsoo siitä ja sen taustoista esitettyjen tietojen tukevanesitystä. Esityksen liitteestä käy ilmi esityksen jättämisen hetkellä saadut tiedot kyseisen koirantaustoista. Esityksessä ilmoitettujen kasvattajien ja omistajien tietoja ei saa julkaista ilman, ettäheiltä on kysytty siihen lupa.
Rokin taustoihin liittyvät tiedot on kerätty sen omistajalta, kasvattajalta ja sen isän kasvattajalta.
Roki on jalostuskelpoinen ja itse toiminut apuna porotöissä. Myös sen isä ja emä ovat toimineettyökoirina ja useita Rokin täyssisaruksia toimii työkoirina pitkin poronhoitoaluetta. Rokinkasvattaja on pitkäaikainen nartunpitäjä, joka on tuottanut useita työkoiria saamelaiseenperinteeseen pohjautuvan poronhoitokulttuurin pariin. Kasvatuksessa on arvostettu vanhojaporotyössä käytettyjä koirasukuja eikä Rokin taustalla ole tiedossa muita rotuja tai rekisteröityjälappalaiskoiria. Myöskään sen ulkonäössä ei ole havaittavissa vieraiden rotujen vaikutteita.
 
Vantaalla 6.3.2018
 
Tiina Ahonen

 PAIMENSUKUISPÄIVÄ 7.4.2018

Kevätkokouksen yhteydessä Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa järjestetään perinteinen paimensukuispäivä. Teemana on kanadalaisen Susan Garretin positiiviseen vahvistamiseen ja koiran omaan valintaan perustuva koirankoulutus 

Tästä jokapäiväistä arkea helpottavasta, sääntöjä selkiyttävästä ja ennen kaikkea hauskasta koulutustavasta luennoi Henna Mansikka. Hän kertoo koulutuksen kulmakivistä sekä näyttää Naavan avulla, miten koulutuksessa kohdataan tyypillisiä ongelmia (ohitukset, haukkuminen, ruokien varastaminen jne.) Yleisö voi esittää omia ongelmiaan ja kysymyksiä, joihin Henna pyrkii antamaan käytännön neuvoja. Kysymyksiä voi lähettää myös etukäteen henna.mansikka(at)gmail.com

Mukana häärii myös asiasta mitään tietämätön paimensukuisen edustaja, jonka avulla Henna näyttää, miten koulutuksen voi aloittaa. Paimensukuispäivä aloitetaan aamulla klo 10. Päivän kuluessa seura tarjoaa keittolounaan sekä aamu- ja iltapäiväkahvit sämpylän, voileivän ja pullan kera. Tervetuloa!