Kokoukset ja ilmoitukset

Kevätkokous 2019 ja Paimensukuispäivä

Ennen kokousta vietämme paimensukuispäivää klo 10-14
Keskustellaan paimensukuisten terveydestä ja käydään läpi terveystietokantaa.

– Kevätkokouskutsu 2019 –

Paimensukuisen Lapinkoiran Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 31.3.2019 klo 14:00 Helsingin Tuomarinkartanon
Vinttikoirakeskuksessa, osoitteessa Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 §:n mukaiset asiat.
Esityslista:
1. Avaus, todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
3. Esitetään hyväksyttäväksi kevätkokouksen 2019 esityslista.
4. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018
5. Esitetään toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
6. Käsitellään jäsenten kirjallisesti hallitukselle vähintään kuukautta ennen kevätkokousta jättämät asiat.
7. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA PÄÄTTÄMÄÄN ASIOISTA YHDESSÄ!
Paimensukuisen Lapinkoiran Seuran hallitus

 

Syyskokous 2019

Syyskokous järjestetään loka/marraskuussa (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin), paikka Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskus, Helsinki.