TOIMINTAKERTOMUS 2017

Paimensukuisen Lapinkoiran Seura ry Toimintakertomus vuodelta 2017

Kulunut vuosi oli Paimensukuisen Lapinkoiran Seura ry:n 37. toimintavuosi. Toiminta perustui vuodelle 2017 laadittuun toimintasuunnitelmaan.

Hallitus  

Anu Ylimaa, puheenjohtaja 10 kokousta
Tuula Viilo, varapuheenjohtaja 9 kokousta
Tiina Halmeenmaa, jäsen 6 kokousta
Henna Lähevirta, jäsen 6 kokousta
Mirja Lämsä, jäsen 4 kokousta
Oili Ruokokoski-Jauhiainen, jäsen, sihteeri 10 kokousta
Marja Saari, jäsen 5 kokousta
Tuulikki Heikkilä, varajäsen 8 kokousta
Juhani Viilo, varajäsen 6 kokousta

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 10 kertaa. Kokouksiin oli kutsuttuna lisäksi aluekerhojen ja toimikuntien vetäjät. Kiireellisissä asioissa hallitus teki sähköpostipäätöksiä, jotka kirjattiin päätöstä seuraavan kokouksen pöytäkirjaan. Työryhmä, johon kuuluivat puheenjohtaja Anu Ylimaa, varapuheenjohtaja Tuula Viilo ja sihteeri Oili Ruokokoski-Jauhiainen, kokoontui myös 9 kertaa hallituksen kokouksia valmistelevaan työkokoukseen. Joulun alla hallitus kutsui toimintavuoden aikana aktiivisesti seuran toimintaan osallistuneet henkilöt kiitospäivälliselle yhdessä hallituksen jäsenten kanssa.
Vapun alla 29.4.2017 PLS:n arkisto siirrettiin Helsingin Vallilasta Merihaan tornitalon 16. kerrokseen. Muuton jälkeiset hallituksen kokoukset pidettiin pääasiassa Merihaassa.

Toimihenkilöt, toimikunnat ja vetäjät

Aluekerhojen yhteyshenkilö Tiina Halmeenmaa
Jäsensihteeri Henna Lähevirta
Internetvastaava Henna Lähevirta, 10/2017 alkaen Merja Wallin
Kasvattajien yhteyshenkilö Mirja Siljander
Pentuvälitys Anja-Riitta Hyttinen
Rahastonhoitaja Mira Vallenius
Reviiri-toimikunta Henna Mansikka, Tuulikki Viilo (päätoimittajat) Taittaja Johanna Wikman 3/17 alkaen Anna Salonen, osiovastaavat Tuula Viilo, Johanna Niskanen, Jaana Kallioniemi, Oili Ruokokoski-Jauhiainen
Tavaramyynti Mirja Siljander
Terveystietokanta Mira Vallenius
Uroskansio Mirja Lämsä

Aluekerhot ja vetäjät

Pääkaupunkiseudun aluekerho etsii vetäjää
Länsi-Uusimaa Minna Elo
Keski-Uusimaa Heidi Väänänen
Lounais-Suomi Terhi Niittyaro-Pettersson
Pirkanmaa Taimi Kuuluvainen
Päijät-Häme Tiina Halmeenmaa
Keski-Suomi Salla Suikkanen
Itä-Suomi Asta Puumalainen-Nykänen
Etelä-Savo Meiju Eronen
Pohjois-Savo Johanna Niskanen
Keski-Pohjanmaa Johanna Laakso ja Jaana Jämsä
Pohjanmaa/Etelä-Pohjanmaan aluekerho etsii vetäjää
Lappi Päivi Tarkiainen

Aluekerhojen tapahtumia vuonna 2017

Aluekerhojen toiminta koostui pääasiassa yhteislenkeistä kunkin kerhon omalla alueella. Kukin aluekerho ilmoitti ja raportoi omasta toiminnastaan omilla kotisivuillaan ja facebookissa.
Aluekerhoilla oli mahdollisuus anoa toiminta-avustusta seuralta kuitteja vastaan. Kullekin kerholle oli budjetoitu 200 €.

Tapahtumat

Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 26.3.2017 klo 15:00 Helsingissä, Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskuksessa. Kevätkokouksessa hyväksyttiin vuoden 2016 vuosikertomus ja vahvistettiin tilinpäätös. Sääntömääräisessä syyskokouksessa 28.10.2017 Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskuksessa Helsingissä valittiin puheenjohtaja kaudelle 2018-2019 ja hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet sekä kaksi varajäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrättiin jäsenmaksujen suuruuden. Kokous hyväksyi hallituksen esityksen korvata jäsenille enintään 100 €/koira (enintään 5 koirasta), jos he teettävät jalostuskelpoisesta paimensukuisesta lapinkoirastaan geenitestin.

Katselmus

Seuran 35. Katselmus järjestettiin 22.-23.4.2017 Liedon Zoolandiassa. Katselmuksen ulkomuotoarvosteluun osallistui 232 koiraa. Ulkomuototuomareina toimivat: Janika Wikstén, Henna Lähevirta, Minna Rinne, Eeva Kähönen, Petra Soisalo, Sanna Kalliosaari ja Outi Pikkarainen. Möllitokotuomarina toimi Heidi Strengell ja junior handler –tuomarina Kirsti Hyppönen. Uutena lajina Liedon katselmuksessa oli mukana Möllirally-toko, jota tuomaroi Maria Leino. Uusi laji kiinnosti paimensukuisväkeä, olihan mukana peräti 14 koirakkoa. Kauneimman Hännän valitsi kansanedustaja Kike Elomaa. Katselmuksen vanhin uros oli Reppulin Aranel (s. 13.3.2001) ja vanhin narttu oli Hippu (s. 22.5.2001). Agility kiertopalkinnon, visakoivuisen paimensukuispatsaan, saivat vuodeksi itselleen Susanna Kangasvuo ja Omituinen Tunturirisakas. Toko-kiertopalkinnon voittivat tänä vuonna Minna Rinne ja Taikahallan Jäkälätassu. Porokellot-kiertopalkinnon sai Juskankankaan Ilajan Impi ja Henna Hörkkö. PLS hallituksen myöntämän erikoispalkinnon Kennelliiton virallisessa paimennuskilpailussa menestymisestä sai PAIM-2 Ulapan Longitudi sekä Matti ja Marjatta Kalaranta. Tarkemmin katselmuksesta voitte lukea Reviiristä 2/2017.
Katselmusjärjestelyistä vastasivat Lounais-Suomen ja Pirkanmaan aluekerhot vetäjänä Tuulikki Heikkinen. Katselmuksen jälkeen PLS tarjosi talkooväelle kiitosbrunssin.

Paimensukuispäivä

Kevät- ja syyskokouksen yhteydessä järjestettiin Paimensukuispäivä. Kevätkokouksen yhteydessä 26.3.2017 järjestetyssä Paimensukuispäivässä oli aiheena koiran värit ja niiden tunnistaminen, mistä kertoi Liisa Sarakontu. Syyskokouksen yhteydessä 28.10.2017 pidetyn Paimensukuispäivän aiheena puolestaan oli koiran ruokinta, josta kertoi Emmi Heikkinen. Tarkemmin syksyn luennosta Reviirissä 4/2017.

ELMA-messut

Paimensukuisen Lapinkoiran Seura ry:llä oli oma messuosasto ELMA-messuilla Helsingin Messukeskuksessa 10.-12.11.2017. 18 paimensukuista koiraa oli esittäytymässä messuyleisölle.

Kasvatustoiminta

Paimensukuiset pentueet v. 2017

KENNEL PENTUEET UROKSET NARTUT YHTEENSÄ
Ainavalpas 1 2 4 6
Crystal 2 7 5 12
Huhtun 1 4 3 7
Ikihipin 1 2 3 5
Ikimetsän 1 4 1 5
Juskankankaan 1 2 3 5
Kaarnatakan 2 8 5 13
Kerro Minulle 1 1 4 5
Lapinmanna 1 1 2 3
Mainikka Beana 2 5 3 8
Millanun 2 6 2 8
Naavisemon 1 4 2 6
Nennikka 1 6 1 7
Nereaneidon 2 7 6 13
Puhuripeikon 2 5 6 11
Puurattaren 1 3 2 5
Reppulin 3 7 7 14
Riihisillan 2 9 6 15
Tunturituulen 1 2 3 5
Umpihangen 2 3 9 12
Villasukan 1 2 1 3
Villi-Joikhu 5 21 6 27
YHTEENSÄ 36 111 84 195

 

MUUT PENTUEET UROKSET NARTUT YHTEENSÄ
Sirpa Kurtti 1 0 1 1
Saija Kotka 1 3 1 4
Salla Nousiainen 1 5 0 5
Katja Anttila 1 1 5 6
Elina Lehtikangas 1 1 3 4
Päivi Piippa 1 3 2 5
Henrik Karlsson 1 2 3 5
Janika Kivisaari 1 4 1 5
Susanna Suutari 1 1 2 3
Yhteensä 9 20 18 38
KAIKKI YHTEENSÄ PENTUEET UROKSET NARTUT YHTEENSÄ
  45 131 102 233

Pennunostajille on jaettu kansio, joka sisältää mm. perustietoja paimensukuisesta lapinkoirasta sekä seurasta.

Julkaisut, tiedotustoiminta

Jäsenlehti Reviiri

Toimintavuoden aikana julkaistiin neljä jäsenlehteä. Reviirin toimituksesta on vastannut Reviiri-toimikunta, jonka päätoimittajuus on jaettu kahden henkilön kesken: Henna Mansikka ja Tuulikki Viilo. Muut Reviiri-toimikunnan jäsenet vuonna 2017 olivat: taittaja Johanna Wikman ja lokakuusta 2017 alkaen Anna Salonen, jäsenet Johanna Niskanen (terveys ja kasvatus), Oili Ruokokoski-Jauhiainen (tarinat, kertomukset ja legendat), Tuula Viilo (seuran uutiset ja tapahtumat), Henna Mansikka ja 2/2017 alkaen Jaana Kallioniemi (koulutus, teoriat ja harrastukset). Lisäksi seura on julkaissut seinäkalenterin ja pitänyt yllä omia kotisivuja.

Jäsenkirje

Toimintavuoden aikana lähetettiin yksi jäsenkirje, jossa oli mm. uuden hallituksen yhteystiedot ja katselmusinformaatio. Kirje lähetettiin helmikuussa sähköpostitse ja niille jäsenille, joiden sähköpostiosoitetta seuran jäsensihteerillä ei ole, jäsenkirje toimitettiin postitse.

PLS:n Internet -sivut

Seuran internetsivujen ylläpidosta on vastannut Henna Lähevirta ja lokakuusta alkaen Merja Wallin.

Jäsenistö

Seurassa oli jäsenmaksun maksaneita jäseniä vuoden 2017 lopussa 1426, joista kasvattajien maksamia 52 ja perhejäseniä 72. Kunniajäseniä oli 12. Seuran jäsenrekisteristä poistettiin vuoden aikana 79 jäsentä.
Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu vuonna 2017 oli 25€, perhejäsenen 5€ ja kasvattajan maksama pennunostajan ensimmäisen vuoden jäsenmaksu 10€. Kannattajajäsenmaksun minimisumma on 50€.

Yhteydet muihin järjestöihin ja yhteisöihin

Seura on toimintavuoden aikana seurannut Suomen Kennelliitto ry:n, Lappalaiskoirat ry:n ja Porokoirakerho ry:n sekä Maatalouden Tutkimuskeskuksen ja Paliskuntain yhdistyksen sekä Suomen Paimenkoirayhdistyksen toimintaa.

Talous

Toiminnantarkastajat olivat Henna Risunen ja Marjo Lyytikäinen, joiden varajäsenet olivat Tiina Ahonen ja Tytti Salonen.

Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius on hyvä. Tilinpäätös osoittaa 8 204,41 € tappiota. Käyttövarat ovat tilikauden aikana kasvaneet 327,11€. Toimintaa on rahoitettu jäsenmaksuilla, Katselmuksen ja muiden tapahtumien tuotoilla, ilmoitustuloilla sekä Seuran julkaisujen ja muiden tuotteiden myyntituloilla. Menot koostuivat Reviirien sekä jäsentiedotteen painatuksesta ja postituksesta, Katselmuksen ja muiden tapahtumien kuluista, myytävien tuotteiden hankinnasta sekä ilmoituskuluista.
Tuotemyynnistä on huolehtinut Mirja Siljander. Myyntiartikkeleina ovat olleet seuran julkaisut sekä mm. T-paidat, college-asut ja -hupparit, pipot sekä koulutusliivit ja tarvikelaukut. Seuran esitettä on jaettu ilmaiseksi. Kirjanpidosta poistettuja Reviireitä on jaettu esitteen lisäksi mainosmateriaalina.

Helsingissä 10.3.2018
Hallitus