TOIMINTAKERTOMUS 2018

Paimensukuisen Lapinkoiran Seura ry Toimintakertomus vuodelta 2018

Kulunut vuosi oli Paimensukuisen Lapinkoiran Seura ry:n 38. toimintavuosi. Toiminta perustui vuodelle 2018 laadittuun toimintasuunnitelmaan.

Hallitus  

Anu Ylimaa, puheenjohtaja 8 kokousta
Tuula Viilo, varapuheenjohtaja 9 kokousta
Tiina Halmeenmaa, jäsen 6 kokousta
Henna Lähevirta, jäsen 6 kokousta
Mirja Lämsä, jäsen 4 kokousta
Oili Ruokokoski-Jauhiainen, jäsen, sihteeri 8 kokousta
Tiina Alaviitala, jäsen 7 kokousta
Tuulikki Heikkilä, varajäsen 9 kokousta
Marja Saari, varajäsen 4 kokousta

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 9 kertaa. Kokouksiin oli kutsuttuna lisäksi aluekerhojen ja toimikuntien vetäjät. Kiireellisissä asioissa hallitus teki sähköpostipäätöksiä, jotka kirjattiin päätöstä seuraavan kokouksen pöytäkirjaan. Työryhmä, johon kuuluivat puheenjohtaja Anu Ylimaa, varapuheenjohtaja Tuula Viilo ja sihteeri Oili Ruokokoski-Jauhiainen, kokoontui myös 7 kertaa hallituksen kokouksia valmistelevaan työkokoukseen. Tammikuussa 2019 hallitus kutsui toimintavuoden aikana aktiivisesti seuran toimintaan osallistuneet henkilöt kiitospäivälliselle yhdessä hallituksen jäsenten kanssa.

Hallitus kokoontui pääsääntöisesti Helsingin Merihaassa arkiston tiloissa.

Toimihenkilöt, toimikunnat ja vetäjät

Aluekerhojen yhteyshenkilö Tiina Halmeenmaa, Tiina Alaviitala 18.8.2018 lähtien
Jäsensihteeri Henna Lähevirta
Internetvastaava Merja Wallin
Kasvattajien yhteyshenkilö Mirja Siljander
Pentuvälitys Anja-Riitta Hyttinen
Rahastonhoitaja Elise Hasselgrén
Reviiri-toimikunta Päätoimittajat Henna Hanhirova (ent. Mansikka), Tuulikki Viilo, Taittajat Anna Salonen, Iida Pirttijärvi, osiovastaavat Tuula Viilo, Jaana Kallioniemi, Oili Ruokokoski-Jauhiainen, Esmeralda Keisalo
Tavaramyynti Mirja Siljander
Terveystietokanta Mira Vallenius
Uroskansio Mirja Lämsä

Aluekerhot ja vetäjät

Pääkaupunkiseudun aluekerho etsii vetäjää
Länsi-Uusimaa Minna Elo
Keski-Uusimaa Johanna Perez
Lounais-Suomi Terhi Niittyaro-Pettersson
Pirkanmaa Taimi Kuuluvainen
Päijät-Häme Tiina Halmeenmaa
Keski-Suomi Salla Suikkanen
Itä-Suomi Asta Puumalainen-Nykänen
Etelä-Savo Meiju Eronen
Pohjois-Savo Johanna Niskanen
Keski-Pohjanmaa Johanna Laakso ja Jaana Jämsä
Pohjanmaa/Etelä-Pohjanmaan Katarina Pörn
Lappi Päivi Tarkiainen

Aluekerhojen tapahtumia vuonna 2018

Aluekerhojen toiminta koostui pääasiassa yhteislenkeistä kunkin kerhon omalla alueella. Kukin aluekerho ilmoitti ja raportoi omasta toiminnastaan omilla kotisivuillaan ja facebookissa.
Aluekerhoilla oli mahdollisuus anoa toiminta-avustusta seuralta kuitteja vastaan. Kullekin kerholle oli budjetoitu 200 €.

Tapahtumat

Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 7.4.2018 klo 14:00 Helsingissä, Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskuksessa. Kevätkokouksessa hyväksyttiin vuoden 2017 vuosikertomus ja vahvistettiin tilinpäätös. Lisäksi kokous hyväksyi ehdotuksen suomenlapinkoiraksi rotuunotetun Roki (ER27529/17) paimensukuiseksi kantakoiraksi ottamisesta. Sääntömääräisessä syyskokouksessa 27.10.2017 Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskuksessa Helsingissä valittiin hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet (erovuorossa Tuula Viilo, Henna Lähevirta sekä Tiina Halmeenmaa – uudelle kaksivuotiskaudelle valittiin Henna Lähevirta, Tiina Halmeenmaa ja Tuulikki Heikkilä. Varsinaisina jäseninä jatkaa Oili Ruokokoski-Jauhiainen sekä Tiina Alaviitala) sekä kaksi varajäsentä (2018 varajäsenet Tuulikki Heikkilä ja Marja Saari, tilalle toimintavuodeksi 2019 valittiin Tuula Viilo ja Mira Vallenius). Kokouksessa hyväksyttiin seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrättiin jäsenmaksujen suuruuden.

Kokous päätti velvoittaa hallituksen käsittelemään jäsenehdotusta, jonka mukaan hallituksen jäsenet ja eräät
muut toimijat vapautettaisiin jäsenmaksusta, jotta kaikki seuran hyväksi aktiivisesti toimivat henkilöt
otettaisiin huomioon.

Katselmus

Seuran 36. Katselmus järjestettiin 5.-6.5.2018 Koulutuskeskus Salpauksessa Asikkalassa. Katselmuksen ulkomuotoarvosteluun ilmoittautui 253 koiraa.

Ulkomuototuomareina toimivat: Marjo Berg, Henna Lähevirta,
Eeva Kähönen, Riitta Välimaa, Riikka Tuomisto ja Tytti Salonen. Möllitokotuomarina toimi Laura Okker
Koulutuskeskus Salpauksesta ja junior handler –tuomarina Kirsti Hyppönen. Rally-tokon tuomaroi Hanna Pylkkänen. Kauneimman Hännän valitsi kansanedustaja Mika Kari.

Katselmuksen vanhin uros oli Leimu (17 vuotta) ja vanhin narttu oli Liehkun Diehtu (15 vuotta). Agility kiertopalkinnon, visakoivuisen paimensukuispatsaan, saivat vuodeksi itselleen Susanna Kangasvuo ja Omituinen Tunturirisakas. Toko-kiertopalkinnon voittivat tänä vuonna Tiina Lampimäki ja Kajaskiven Härmä. Porokellot-kiertopalkinnon sai Juskankankaan Ilajan Impi ja Henna Hörkkö. Junior handler –kieropalkinnon ottivat haltuunsa Leo Siljander ja Reppulin Niv-Aelin.

Katselmusjärjestelyistä vastasivat Päijät-Hämeen aluekerhon Tiina Halmeenmaa ja Tiina Ahonen.

Paimensukuispäivä

Kevät- ja syyskokouksen yhteydessä järjestettiin Paimensukuispäivä. Kevätkokouksen yhteydessä
järjestetyssä Paimensukuispäivässä oli aiheena Susan Garrettin koirankoulutusopit Henna Mansikan
kertomana. Syyskokouksen yhteydessä pidetyn Paimensukuispäivän aiheena puolestaan oli koiran
ongelmakäytös, mistä kertoi koiraterapeutti Kirsi Liikanen. Tarkemmin syksyn luennosta Reviirissä 4/2018.

 

Kasvatustoiminta

Paimensukuiset pentueet v. 2018

KENNEL PENTUEET UROKSET NARTUT YHTEENSÄ
Aina Valpas 1 3 1 4
Crystal 4 12 9 21
Eidalun 2 8 5 13
Erimoone 1 5 1 6
Ettäänperän 1 2 2 4
Ihku 1 3 4 7
Japsukka 1 1 3 4
Juovattaan 1 3 2 5
Juskankankaan 1 3 4 7
Kajaskiven 1 0 2 2
Kytöahon 1 3 2 5
Liekkas 1 2 4 6
Mierka 2 10 2 12
Millanun 2 4 4 8
Mustissuon 1 1 0 1
Nennikka 2 7 3 10
Pohjantytin 1 2 3 5
Puhuripeikon 2 2 8 10
Puurattaren 1 1 3 4
Reppulin 3 11 5 16
Soutajan 2 7 6 13
Tunturisopulin 1 2 3 5
Tunturituulen 1 3 3 6
Umpihangen 1 4 1 5
Villi-Joikhu 5 10 14 24
Äänekäs 1 1 5 6
YHTEENSÄ 41 110 99 209

 

MUUT PENTUEET UROKSET NARTUT YHTEENSÄ
Saija Kotka 1 3 4 7
Johanna Vuorela 1 1 5 6
Marja-Leena Peltola 1 1 3 4
Inga-Briitta Magga 1 3 2 5
Sirpa Yliportimo   2 3 5
Maija Aikio 1 4 1 5
Yhteensä 6 15 18 33
KAIKKI YHTEENSÄ PENTUEET UROKSET NARTUT YHTEENSÄ
  47 125 117 242

Pennunostajille on jaettu kansio, joka sisältää mm. perustietoja paimensukuisesta lapinkoirasta sekä seurasta.

Julkaisut, tiedotustoiminta

Jäsenlehti Reviiri

Toimintavuoden aikana julkaistiin neljä jäsenlehteä. Reviirin toimituksesta on vastannut Reviiri-toimikunta, jonka päätoimittajuus on jaettu kahden henkilön kesken: Henna Hanhirova, ent. Mansikka ja Tuulikki Viilo.
Muut Reviiri-toimikunnan jäsenet vuonna 2018 olivat: taittajat Anna Salonen ja Ida Pirttirova, jäsenet Esmeralda Keisalo (terveys ja kasvatus), Oili Ruokokoski-Jauhiainen (tarinat, kertomukset ja legendat),
Tuula Viilo (seuran uutiset ja tapahtumat), Jaana Kallioniemi (koulutus, teoriat ja harrastukset).

Lisäksi seura on julkaissut seinäkalenterin ja pitänyt yllä omia kotisivuja. Lisäksi seura tiedottaa toiminnastaan Facebook- sivustollaan.

Jäsenkirje

Toimintavuoden aikana lähetettiin yksi jäsenkirje, jossa oli mm. uuden hallituksen yhteystiedot ja katselmusinformaatio. Kirje lähetettiin helmikuussa sähköpostitse ja niille jäsenille, joiden sähköpostiosoitetta seuran jäsensihteerillä ei ole, jäsenkirje toimitettiin postitse.

PLS:n Internet -sivut

Seuran internetsivujen ylläpidosta on vastannut Merja Wallin.

Jäsenistö

Seurassa oli jäsenmaksun maksaneita jäseniä vuoden 2018 lopussa 1463, joista kasvattajien maksamia 129 ja perhejäseniä 38. Kunniajäseniä oli 12. Seuran jäsenrekisteristä poistettiin vuoden aikana 174 jäsentä.
Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu vuonna 2018 oli 25€, perhejäsenen 5€ ja kasvattajan maksama pennunostajan ensimmäisen vuoden jäsenmaksu 10€. Kannattajajäsenmaksun minimisumma on 50€.

Yhteydet muihin järjestöihin ja yhteisöihin

Seura on toimintavuoden aikana seurannut Suomen Kennelliitto ry:n, Lappalaiskoirat ry:n ja Porokoirakerho ry:n sekä Maatalouden Tutkimuskeskuksen ja Paliskuntain yhdistyksen sekä Suomen Paimenkoirayhdistyksen toimintaa.

Talous

Toiminnantarkastajat olivat Aino Karilas ja Henna Risunen. Heille henkilökohtaisiksi varatoiminnantarkastajiksi valittiin Tarja Parkkila (Aino Karilaksen vara) ja Salla Suikkanen (Henna Risusen vara).

Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius on hyvä. Tilinpäätös osoittaa 8 827,83€ tappiota. Käyttövarat ovat tilikauden aikana laskeneet 7 140,65€. Toimintaa on rahoitettu jäsenmaksuilla, Katselmuksen ja muiden tapahtumien tuotoilla, ilmoitustuloilla sekä Seuran julkaisujen ja muiden tuotteiden myyntituloilla. Menot koostuivat Reviirien sekä jäsentiedotteen painatuksesta ja postituksesta, Katselmuksen ja muiden tapahtumien kuluista, myytävien tuotteiden hankinnasta sekä ilmoituskuluista.

Tuotemyynnistä on huolehtinut Mirja Siljander. Myyntiartikkeleina ovat olleet seuran julkaisut sekä mm. T-paidat, college-asut ja -hupparit, pipot sekä koulutusliivit ja tarvikelaukut. Seuran esitettä on jaettu ilmaiseksi.

Kirjanpidosta poistettuja Reviireitä on jaettu esitteen lisäksi mainosmateriaalina.

Hämeenlinnassa 12.1.2019 
Hallitus