TOIMINTAKERTOMUS 2016

Paimensukuisen Lapinkoiran Seura ry Toimintakertomus vuodelta 2016

Kulunut vuosi oli Paimensukuisen Lapinkoiran Seura ry:n 36. toimintavuosi. Toiminta perustui vuodelle 2016 laadittuun toimintasuunnitelmaan.

Hallitus  

Anu Ylimaa, puheenjohtaja  8 kokousta

Tuula Viilo, varapuheenjohtaja 8 kokousta

Laura Järvenpää, jäsen 2 kokousta (erosi hallituksesta kesken kauden)

Arja Tomminen, jäsen 2 kokousta (erosi hallituksesta kesken kauden)

Tiina Halmeenmaa jäsen 6 kokousta

Marja Saari, jäsen 5 kokousta

Oili Ruokokoski-Jauhiainen, jäsen, sihteeri 8 kokousta

Henna Lähevirta varajäsen 3 kokousta

Ina Söderman, varajäsen 1 kokousta

Mira Vallenius, rahastonhoitaja, 3 kokousta

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 8 kertaa. Kokouksiin oli kutsuttuna lisäksi aluekerhojen ja toimikuntienvetäjät. Kiireellisissä asioissa hallitus on tehnyt sähköpostipäätöksiä, jotka on kirjattu päätöstä seuraavan kokouksen pöytäkirjaan. Työryhmä, johon kuuluivat puheenjohtaja Anu Ylimaa, varapuheenjohtaja Tuula Viilo ja sihteeri Oili Ruokokoski-Jauhiainen, kokoontui myös kahdeksan kertaa hallituksen kokouksia valmistelevaan työkokoukseen.  Joulun alla hallitus kutsui toimintavuoden aikana aktiivisesti seuran toimintaan osallistuneet henkilöt kiitospäivälliselle yhdessähallituksen jäsenten kanssa.

Toimihenkilöt, toimikunnat ja vetäjät

Aluekerhojen yhteyshenkilö: Tiina Halmeenmaa

Jäsensihteeri: Tytti Salonen 1-9/2016, Henna Lähevirta 10/2016 alkaen

Internetvastaava: Mira Vallenius ja Henna Lähevirta

Kasvattajien yhteyshenkilö: Marja Saari, Mirja Siljander

Pentuvälitys: Anja-Riitta Hyttinen

Rahastonhoitaja: Mira Vallenius

Reviiri-toimikunta: Henna Mansikka, Tuulikki Viilo, Johanna Wikman, Oili Ruokokoski-Jauhiainen, Tuula Viilo, Mirja

Siljander, Johanna Niskanen

Tavaramyynti: Mirja Siljander

Terveystietokanta: Arja Tomminen, Mira Vallenius

Uroskansio: Mirja Lämsä

Aluekerhot ja vetäjät

Pääkaupunkiseudun aluekerho etsii vetäjää

Länsi-Uusimaa: Tarja Parkkila

Keski-Uusimaa: Heidi Väänänen

Lounais-Suomi: Terhi Niittyaro-Pettersson

Päijät-Häme: Tiina Halmeenmaa

Pirkanmaa: Taimi Kuuluvainen

Keski-Suomi: Salla Suikkanen

Itä-Suomi: Asta Puumalainen-Nykänen

Etelä-Savo: Meiju Eronen

Pohjois-Savo: Johanna Niskanen

Keski-Pohjanmaa: Johanna Laakso ja Jaana Jämsä

Etelä-Pohjanmaan aluekerho etsii vetäjää

Lappi: Päivi Tarkiainen

Aluekerhojen tapahtumia vuonna 2016

Aluekerhojen toiminta koostui pääasiassa yhteislenkeistä kunkin kerhon omalla alueella. Kukin aluekerho ilmoitti ja raportoi omasta toiminnastaan omilla kotisivuillaan ja facebookissa.

Tapahtumat

Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 2.4.2016 klo 15.00 Helsingissä, Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskuksessa. Kevätkokouksessa hyväksyttiin vuoden 2015 vuosikertomus ja vahvistettiin tilinpäätös. Sääntömääräisessä syyskokouksessa 29.10.2016 Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskuksessa Helsingissä valittiin puheenjohtaja kaudelle 2017-2018 ja hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet sekä kaksi varajäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrättiin jäsenmaksujen suuruudet. Kokouksessa nimitettiin uusi kunniajäsen Eeva-Riitta Posti pitkäaikaisesta työstään seuran hyväksi.

Katselmus

Seuran 34. Katselmus järjestettiin 23.-24.4.2016 Pohjois-Karjalassa, Joensuun Raviradalla. Katselmuksen ulkomuotoarvosteluun osallistui 181 koiraa. Ulkomuototuomareina toimivat: Janika Wikstén, Laura Siljander,   Noora Törnqvist, Riitta Lumiluoto ja Inka-Mari Anttila. Möllitokotuomarina toimi Maarit Pirinen ja junior handler –tuomarina Riitta Mälkönen. Kauneimman Hännän valitsi tietokirjailija, valokuvaaja ja maatiaisten puolestapuhuja Kirsti Hassinen.

 Katselmuksen vanhimmat urokset olivat Kaihomielen Herkules ja Kaihomielen Iso Karhu (s. 19.11.2002) ja vanhin narttu oli Hippu (s. 22.5.2001). Karjalan Brihaksi nimettiin Nereaneidon Haaveen Onni ja Karjalan Heiliksi Hippu.

Agility-kiertopalkinnon, visakoivuisen paimensukuispatsaan, saivat vuodeksi itselleen Susanna Kangasvuo ja Nutukas Ursula. Toko-kiertopalkinnon voittivat tänä vuonna Tiina Lampimäki ja Liehkun Korvenkaiku. Porokellot- kiertopalkinnon sai Juskankankaan Ilajan Impi ja Henna Hörkkö. PLS hallituksen myöntämän erikoispalkinnon

Kennelliiton virallisessa paimennuskilpailussa menestymisestä sai Kajaskiven Vahkar Velho ja Aino Karilas. Tarkemmin

Katselmuksesta voitte lukea Reviiristä 2/2016.

Katselmusjärjestelyistä vastasi Pohjois-Karjalan aluekerho, vetäjänään Tarja Lackman. Katselmuksen jälkeen PLS tarjosi

Katselmus-järjestäjille kiitosbrunssin.

Paimensukuispäivä

Kevät- ja syyskokousten yhteydessä järjestettiin Paimensukuispäivä. Kevätkokouksen yhteydessä 2.4.2016 järjestetyssä Paimensukuispäivässä oli aiheena koiran rakenne ja sen merkitys terveyteen. Luennoitsijoina Outi Pikkarainen ja Kirsti Hyppönen.

35-vuotisjuhlasyyskokouksen yhteydessä 29.10.2016 pidetyn Paimensukuispäivän aiheena puolestaan oli koiramme terveys ja uusi terveystietokanta. Perinnöllisistä sairauksista luennoi genetiikan tohtori Heidi Anderson.

ELMA-messut

Paimensukuisen Lapinkoiran Seura ry:llä oli oma messuosasto ELMA-messuilla Helsingin Messukeskuksessa 11.-13.11.2016.  Paimensukuisia koiria oli esittäytymässä runsaalle messuyleisölle.

Kasvatustoiminta

Vuoden 2016 aikana seuran pentuvälitykseen on ilmoitettu paimensukuisia lapinkoirapentueita seuraavasti.

Kennel            Pentueet  Urokset  Nartut  Yhteensä

Adamus                 1          4          3           7

Crystal                  1          2          3           5

Haavuoren             1         2           2           4

Iki-Wanhan            1         4           4           8

Kukkipuun             1          4          1           5

Kultalapin              1          4          2           6

Liekkas                  1         2           0           2

Mainikka Beana      1          1          0           1

Nennikka                2         5          3           8

Nereaneidon           2         9           6          15

Puhuripeikon           2        3           4            7

Puurattaren             2        9           5          14

Reppulin                 2         6          5           11

Riihisillan                1         4          1            5

Taapanterin             1         3          1            4

Taikahallan              1         3          4            7

Tuikkentuvan           1        4           0            4

Tunturituulen           2        7           3           10

Villi-Joikhu               5       12         10           22

YHTEENSÄ             31       95         62          157

MUUT

Maija Aikio              1        4           2            6

Saija Kotka             1        2           5             7

Satu Norlund          1         3          4             7

Marko Suomi          1         2           3            5

Mira Sinerkari         1         2          3             5

Yhteensä                5        13         17           30

Kaikki yhteensä      36       108        79          187

Pennunostajille on jaettu kansio, joka sisältää mm perustietoja paimensukuisesta lapinkoirasta sekä seurasta.

Julkaisut, tiedotustoiminta

Jäsenlehti Reviiri

Toimintavuoden aikana julkaistiin neljä jäsenlehteä. Reviirin toimituksesta on vastannut Reviiri-toimikunta, jonkapäätoimittajuus on tänä vuonna jaettu kahden henkilön kesken: Henna Mansikka ja Tuulikki Viilo.  Muut Reviiri–toimikunnan jäsenet vuonna 2016 olivat: taittaja Johanna Wikman, jäsenet Mirja Siljander, jonka tilalle syksystä astui Johanna Niskanen (terveys ja kasvatus), Oili Ruokokoski-Jauhiainen (tarinat, kertomukset ja legendat), Tuula Viilo (seuran uutiset ja tapahtumat), Henna Mansikka (koulutus, teoriat ja harrastukset).  

Lisäksi seura on julkaissut seinäkalenterin ja pitänyt yllä omia kotisivuja.

Jäsenkirje

Toimintavuoden aikana lähetettiin yksi jäsenkirje, jossa oli mm. uuden hallituksen yhteystiedot ja katselmusinformaatio.

Kirje lähetettiin helmikuussa sähköpostitse, ja niille jäsenille, joiden sähköpostiosoitetta seuran jäsensihteerillä ei ole,jäsenkirje toimitettiin postitse.

PLS:n Internet -sivut

Seuran internetsivujen ylläpidosta on vastannut Henna Lähevirta.

Jäsenistö

Seurassa oli jäsenmaksun maksaneita jäseniä vuoden lopussa 1467, joista kasvattajien maksamia 55 ja perhejäseniä 72. Kunniajäseniä oli 12. Seuran jäsenrekisteristä poistettiin 156 jäsentä.

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu vuonna 2016 oli 25 €, perhejäsenen 5 € ja kasvattajan maksama pennunostajan ensimmäisen vuoden jäsenmaksu 10 €. Kannattajajäsenmaksun minimisumma on 50€.

Yhteydet muihin järjestöihin ja yhteisöihin

Seura on toimintavuoden aikana seurannut Suomen Kennelliitto ry:n, Lappalaiskoirat ry:n ja Porokoirakerho ry:n sekä Maatalouden Tutkimuskeskuksen ja Paliskuntain yhdistyksen sekä Suomen Paimenkoirayhdistyksen toimintaa.

Talous

Toiminnantarkastajat olivat Ritva Karhula ja Aino Karilas, joiden varajäsenet Juhani Viilo  ja Noora Törnqvist.

Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Tilinpäätös osoittaa 1740,28 € tappiota. Käyttövarat ovat tilikauden aikana pienentyneet 5027,26 €. Toimintaa on rahoitettu jäsenmaksuilla, Katselmuksen ja muiden tapahtumien tuotoilla, ilmoitustuloilla sekä Seuran julkaisujen ja muiden tuotteiden myyntituotoilla. Menot koostuivat Reviirien sekä jäsentiedotteen painatuksesta ja postituksesta, Katselmuksen ja muiden tapahtumien kuluista, myytävien tuotteiden hankinnasta sekä ilmoituskuluista.

Tuotemyynnistä on huolehtinut Mirja Siljander. Myyntiartikkeleina ovat olleet seuran julkaisut sekä mm. T-paidat, college-asut ja -hupparit, pipot sekä koulutusliivit ja tarvikelaukut. Seuran esitettä on jaettu ilmaiseksi. Kirjanpidosta poistettuja Reviireitä on jaettu esitteen lisäksi mainosmateriaalina.

Helsingissä 13.3.2017

Hallitus