Toiminta

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

1.Toiminta:
Seura hankkii tietoa paimensukuisten lapinkoirien luonteesta, rakenteesta, paimennustaipumuksista ja muista käyttöominaisuuksista järjestämällä näitä tutkivia tapahtumia, kokeita ja kyselyjä sekä kannustamalla jäsenistöä osallistumaan muiden järjestämiin vastaaviin tilaisuuksiin. Seura kartoittaa ja seuraa koirien ulkomuodon, tyypin ja rakenteen kehitystä sekä tutkii ja laatii selvityksiä paimensukuisten lapinkoirien terveydestä ja elinvoimaisuudesta.

Seura tutkii koirien sukujuuria ja selvittää paimensukuisten lapinkoirien jalostuspohjan laajuutta sekä erillisiä jalostuslinjoja. Kasvattajien välistä yhteistyötä pyritään kehittämään ja kasvatustyötä tukemaan. Seuralla on jalostustyön tukena terveystietokantaohjelmisto, emä- ja isälinjaselvitykset sekä uroskansio, joka on kasvattajien lisäksi kaikkien jäsenien käytössä. Tämän lisäksi kasvatusta ja geenipohjan laajuuden vaalimista varten on tehty kantakoiralaskelmat. Seuralla on käynnissä kaksivuotinen kampanja (2018-2019) geenitestausten taloudellisesta tukemisesta.

Seura tekee paimensukuista lapinkoiraa tunnetuksi tiedottamalla, järjestämällä itse sekä osallistumalla muiden järjestämiin tapahtumiin sekä myymällä seuran julkaisuja ja muita tuotteita jäsenille ja ulkopuolisille.

Jäsenistöä pyritään aktivoimaan sekä yhteishenkeä ylläpitämään järjestämällä erilaista yhteistä toimintaa, leirejä ja tempauksia eri puolilla Suomea.

2. Tapahtumat: 
Seura järjestää perinteisen Katselmuksen Lapissa, Pellon Rohki-hallilla 27.-28.4.2019.

Kevätkokous järjestetään maalis/huhtikuussa 2019 (varsinainen päivämäärä vielä auki) Helsingissä Tuomarin kartanon Vinttikoirakeskuksessa. Kevätkokouksen yhteydessä järjestetään Paimensukuispäivä, jonka yhteyteen pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan myös silmätarkastus sekä geeninäytteenottotilaisuus varsinaisen luennon lisäksi.

Syyskokous järjestetään loka/marraskuussa 2019 Helsingissä Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskuksessa. Myös syyskokouksen yhteydessä järjestetään paimensukuispäivät, jonka yhteyteen pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan myös silmätarkastus sekä geeninäytteenottotilaisuus varsinaisen luennon lisäksi.

Seura tukee taloudellisesti kasvattajien järjestämiä jälkeläisseurantatapahtumia tai pentuetapaamisia. Seura innostaa jäseniä osallistumaan poro- ja lammaspaimennustapahtumiin ja tukee näihin liittyvää yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Seura järjestää ja/tai osallistuu myös muihin koirien luonteeseen, taipumuksiin  sekä  erilaisiin  koiraharrastuksiin  painottuviin tapahtumiin.

Toimintavuoden aikana voidaan järjestää myös koirien alkuperää, rakennetta, luonnetta, terveyttä, paimennus- ja muita käyttöominaisuuksia sekä näiden periytymistä selvittäviä testaus-, tutkimus-, keskustelu- ym. tilaisuuksia.

Seuran aluekerhot järjestävät mahdollisuuksiensa mukaan erilaisia tapahtumia, ulkoilutilaisuuksia, paikallista koulutus- ja harjoitustoimintaa sekä joukkoterveystarkastuksia. Aluekerhotoimintaa pyritään laajentamaan kaikkialle Suomeen. Aluekerhojen toimintaa tuetaan myös rahallisesti.

3. Tiedotustoiminta ja julkaisut:

Seura julkaisee toimintavuoden aikana neljä Reviiriä sekä seinäkalenterin, seuralla on kotisivut osoitteessa paimensukuinen.fi ja seura tiedottaa epävirallisesti myös sosiaalisessa mediassa, facebookin kautta. Seuran kotisivuilla julkaistaan myös Terveystietokanta-osio, jossa paimensukuisten lapinkoirien terveystiedot ovat kaikkien jäsenten saatavilla.

Tarpeen vaatiessa lähetetään jäsenkirjeitä sähköpostilla tai postitse. Paimensukuista lapinkoiraa pyritään tekemään tunnetuksi eri tiedotusvälineiden ja yleisötapahtumien kautta. Harkinnan mukaan julkaistaan myös maksullisia ilmoituksia muissa kuin seuran julkaisuissa.

Seuran esitettä jaetaan kiinnostuneille ja kasvattajille toimitetaan aineistoa annettavaksi uusille pennunostajille. Ylläpidetään Seuran kotisivua internetissä ja pyritään kehittämään sen tarjoamia mahdollisuuksia.

4. Yhteydet muihin järjestöihin ja yhteisöihin:
Seura pyrkii yhteistoimintaan Suomen Kennelliiton, Lappalaiskoirat ry:n, Porokoirakerho ry:n, Paliskuntain yhdistyksen ja LUKE:n kanssa. Seura jatkaa jäsenyyttä Kokonaisvaltaisen Koiranjalostuksen Tuki HETI ry:ssä.