Paimensukuisen Lapinkoiran Seura

Tämän koirakannan suojelemiseksi perustettiin vuonna 1981 Paimensukuisen Lapinkoiran Seura ry. Seura järjestää katselmuksia ja muita tapahtumia, kerää ja levittää tietoa sekä seuraa koirakannan rakennetta, terveyttä ja luonnetta.

logoSeura julkaisee neljä kertaa  vuodessa ilmestyvää Reviiri lehteä.

Paimensukuisen lapinkoiran katsotaan kuuluvan alkuperäisiin kotieläinkantoihin ja se on mukana Maa- ja metsätalousministeriön kansallisessa eläingeenivaranto-ohjelmassa. Seuraa perustettaessa kantakoiriksi nimettiin 43 koiraa ja myöhemmin on kantaan hyväksytty kuusi lisää. Tällä hetkellä geenipoolissa on kolmenkymmenen kantakoiran perimä. Pentuja syntyy vuosittain noin kolmesataa.katselmus2014 440

Toiminta-ajatus

Paimensukuisen Lapinkoiran Seura ry:n tarkoituksena on säilyttää poronpaimennukseen käytetystä luonnonkannasta polveutuvat lapinkoirasuvut.

Seura pyrkii päämääräänsä tutkimalla ja seuraamalla luonnonkannasta polveutuvien lapinkoirien rakennetta, terveyttä ja luonnetta sekä ohjaamalla jalostustyötä. Seuran tehtäviin kuuluu paimensukuisia lapinkoiria koskevan tiedon hankkiminen ja julkaiseminen.

Seuran jäsenet sitoutuvat käyttämään siitokseen vain puhtaita, kokonaan paimensuvuista polveutuvia lapinkoiria. Seura selvittää jäsenen pyynnöstä siitokseen aiottujen koirien polveutumisen.

Paimensukuisen lapinkoiran kehitystä seurataan järjestämällä katselmuksia ja muita tapahtumia sekä osallistumalla näyttelytoimintaan. Lisäksi voidaan järjestää myös koirien alkuperää, rakennetta, luonnetta, terveyttä, paimennus- ja muita käyttöominaisuuksia sekä näiden periytymistä selvittäviä testaus-, tutkimus-, keskustelu- ym. tilaisuuksia.