Terveyskysely

Paimensukuisten lapinkoirien terveyskartoitus

Paimensukuisen lapinkoiran seura järjesti vuonna 2005 terveyskyselyn paimensukuisille lapinkoirille, jonka tarkoituksena oli saada yleiskuva koirakannan terveydestä ja eri sairauksien esiintymisestä. Saatujen tietojen pohjalta on rakennettiin avoin, koirakohtainen terveystietokanta, joka on tällä hetkellä päivityksen alla. Tietokannan uudelleen julkaisu ajoittuu keväälle 2016.

Avaa ja tulosta terveyskyselylomake >>>

Rohkaisemme kaikkia kantamaan kortensa kekoon koiriemme puolesta täyttämällä terveystietolomakkeen ja ilmiantamaan koiransa hyvän terveyden tai mahdolliset sairaudet!

Terveyskysely on tarkoitettu paimensukuisille lapinkoirille. Paimensukuisen Lapinkoiran Seura ry. hyödyntää kyselyn avulla saatuja tietoja kahteen käyttötarkoitukseen:

– Yleiskuvan saamiseen ja tiedottamiseen koirakannan terveydestä ja eri sairauksien esiintymisestä. Kaikkia terveyskyselyyn tulleita vastauksia voidaan käyttää yleiskatsauksissa, joissa ei anneta tietoja yksittäisistä koirista vaan kuvataan koko koirakantaa.

– Avoimen, koirakohtaisen terveystietokannan ylläpitämiseen, josta voi tehdä tehdä hakuja esim. koiran nimen, vanhempien, iän ja sairauksien mukaan.

Julkisten terveystietojen (PEVISA:n mukaiset lonkka- ja silmätutkimusten tulokset, polvi- ja kyynärnivelten tutkimustulokset) lisäksi tietokantaan kootaan tietoja mm. kivesvioista, lisääntymisongelmista, epilepsiasta, patellaluksaatiosta, kilpirauhasen vajaatoiminnasta, sydänsairauksista yms. Muiden kuin PEVISA:n mukaisten tietojen julkistamiseen on aina pyydetty omistajan kirjallinen suostumus, jota kysytään lomakkeen lopussa. Tietokantaan ei tule koiran omistajan tietoja.

Lisätietoja ja kyselylomakkeen palautus:

Arja Tomminen, Hiekkakatu 4, 13130 Hämeenlinna
050 572 8948
Email: arja.tomminen(at)gmail.com