Kokoukset ja ilmoitukset

PLS 35 VUOTTA!

PAIMENSUKUISPÄIVÄ JA JUHLASYYSKOKOUS

PAIMENSUKUISPÄIVÄ 29.10.16 Klo 11.00

Syyskokouksen yhteydessä 29.10.2016 klo 11.00 alkavan Paimensukuispäivän teema on paimensukuisten terveys ja netissä olevan uuden terveystietokannan esittely. Terveystietokanta on kätevääkin kätevämpi työkalu jokaiselle, joka etsii omalle koiralleen sopivaa lisääntymiskumppania: Onko geenitestit tehty? Onko sukutausta sopiva? Kaikki löytyy jatkossa samalta verkkosivustolta. Kattavien tietojen saaminen tietokantaan vaatii kuitenkin myös koiranomistajien ja kasvattajien aktiivisuutta. Kannattaa tulla tutustumaan! Juhlimme samalla seuran 35­vuotista taivalta erityistarjoilulla. Muistathan siis ilmoittautua Paimensukuispäivään viimeistään 15.10.2016, jotta osaamme tilata herkkuja riittävästi. Ilmoittaudu osoitteeseen pls.hallitus@gmail.com

JUHLASYYSKOKOUS 2016

Paimensukuisen Lapinkoiran Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina  29.10.2016, klo 15.00 Tuomarinkylän Vinttikoirakeskuksessa Helsingissä. Osoite: Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 §:n mukaiset asiat.

Samalla juhlistetaan seuran 35­vuotista taivalta mm. kakkukahvien merkeissä.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus, todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3. Esitetään hyväksyttäväksi syyskokouksen 2016 esityslista.

4. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima v. 2017 toimintasuunnitelma.

5. Määrätään jäsenmaksun suuruus, päätetään hallituksen jäsenille, toimihenkilöille sekä toiminnantarkastajille maksettavista korvauksista ja palkkioista, hyväksytään v. 2017 talousarvio.

6. Valitaan hallituksen erovuoroisten varsinaisten jäsenten tilalle uudet.

7. Valitaan hallituksen ensimmäinen ja toinen varajäsen.

8. Valitaan toimikuntien koollekutsujat.

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.

10. Käsitellään jäsenten kirjallisesti hallitukselle vähintään kuukautta ennen syyskokousta jättämät asiat.

10.1. Esitys uudeksi kantakoiraksi: Cierggi

11. Muut esille tulevat asiat.

12. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA PÄÄTTÄMÄÄN ASIOISTA YHDESSÄ!

Helsingissä 14.8.2016 Hallitus

 

Esitys Paimensukuisen Lapinkoiran Seura ry:n syyskokoukselle 29.10.2016

Esitän Paimensukuisen Lapinkoiran Seura ry:lle, että suomenlapinkoiraksi rotuunotettu uros Cierggi (ER25717/16) hyväksytään paimensukuisten lapinkoirien kantakoiraksi kokouksen päivämäärästä 29.10.2016 lähtien, mikäli syyskokous katsoo koirasta ja sen taustoista esitettyjen tietojen tukevan esitystä. Esityksen liitteistä käy ilmi tämän esityksen jättämisen hetkellä saadut tiedot kyseisen koiran taustoista. Esityksessä ilmoitettuja kasvattajien ja omistajien tietoja tai esitykseen liitettyjä kuvia ei saa julkaista ilman, että asianomaisilta on kysytty siihen lupa.

Cierggi (Čierggis) on vuonna 2006 syntynyt porotöissä käytettävä täysmusta pitkäkarvainen porokoira Enontekiöltä. Se on ollut ikänsä terve ja on jalostuskelpoinen. Sen täys- ja puolisisaruksia on ja on ollut työkäytössä porotöissä. Sen isä on ollut hyvä työkoira, samoin tämän isä on ollut työkäytössä porotöissä. Cierggin emänisä on ollut myös työkäytössä porotöissä ja jättänyt alueelle muitakin työkäyttöön menneitä koiria. Cierggin suvusta löytyy sen oman kasvattajan lisäksi useampi pitkäaikainen nartunpitäjä, jotka ovat tuottaneet työkoiria saamelaiseen perinteeseen pohjautuvan poronhoitokulttuurin pariin. Kasvattajat ovat arvostaneet vanhoja porotyössä käytettyjä koirasukuja eikä Cierggin taustalla ole tiedossa vieraita rotuja tai rekisteröityjä lappalaiskoiria. Myöskään Cierggin ulkonäössä ei ole havaittavissa vieraiden rotujen vaikutteita.

Tarkempi selvitys Cierggin taustasta on esitetty liitteessä 1.

Paikka ja aika

Vantaalla 28.09.2016

Tiina Ahonen


PAIMENSUKUISPÄIVÄ 2.4.16

Kevään Paimensukuispäivä lähestyy. Kevätkokouksen yhteyteen on taas suunnitteilla Paimensukuispäivä, jonka teemaksi on valikoitunut tulevan Katselmuksen vuoksi koiran rakenne ja liikkuminen. Ohjelma tarkentuu lähemmin, mutta varaa jo kalenteriisi 2.4. ja tule heti aamusta kuulemaan, mm. mistä koirasta löytyy etukulmaukset, mikä merkitys on välikämmenen asennolla, mitä reisi kertoo lantiosta ja muuta mielenkiintoista. Iltapäivällä PLS:n sääntömääräinen kevätkokous. Tervetuloa!

 

KEVÄTKOKOUSKUTSU 2016 

Paimensukuisen Lapinkoiran Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään
lauantaina 2.4.2016 klo 15.00 Helsingin Tuomarinkartanon
Vinttikoirakeskuksessa, osoitteessa Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 §:n mukaiset asiat.

ESITYSLISTA:

1. Avaus, todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
ääntenlaskijaa.

3. Esitetään hyväksyttäväksi kevätkokouksen 2016 esityslista.

4. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös
vuodelta 2015

5. Esitetään toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

6. Käsitellään jäsenten kirjallisesti hallitukselle vähintään kuukautta ennen kevätkokousta jättämät asiat.

7. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA PÄÄTTÄMÄÄN ASIOISTA YHDESSÄ!

Paimensukuisen Lapinkoiran Seuran hallitus

 


PAIMENSUKUISPÄIVÄT 14.11.2015 Tuomarinkylän vinttikoirakeskuksessa

Ennen syyskokousta kokoonnumme pohtimaan paimensukuisen lapinkoiran juuria ja tulevaisuutta. Aloitamme pohdinnat klo 10:00 ja jatkamme aina syyskokouksen alkuun saakka.

Tule löytämään koirasi sukujuuret ja perimä, sekä ihmettelemään, mikä on Paimensukuinen lapinkoira. Luvassa on koiran historiaa, terveysluento, jalostukseen ja kasvattamiseen liittyviä aiheita selkokielellä. Lopuksi teemme ryhmissä tutkimusretken ja etsimme sopivia yhdistelmiä säilyttääksemme koirakantamme monimuotoisuuden ja terveyden.

SYYSKOKOUSKUTSU 2015

Lauantaina 14.11.2015, klo 14.00 Tuomarinkylän Vinttikoirakeskuksessa Helsingissä. Osoite: Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki.

Paimensukuispäivä jatkuu Seuran sääntömääräisellä syyskokouksella samassa paikassa. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 §:n mukaiset asiat.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus, todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3. Esitetään hyväksyttäväksi syyskokouksen 2015 esityslista.

4. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima v. 2016 toimintasuunnitelma.

5. Määrätään jäsenmaksun suuruus, päätetään hallituksen jäsenille, toimihenkilöille sekä

toiminnantarkastajille maksettavista korvauksista ja palkkioista, hyväksytään v. 2016 talousarvio.

6. Valitaan seuralle puheenjohtaja 31.12.2017 asti.

7. Valitaan hallituksen erovuoroisten varsinaisten jäsenten tilalle uudet.

8. Valitaan hallituksen ensimmäinen ja toinen varajäsen.

9. Valitaan toimikuntien koollekutsujat.

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.

11. Käsitellään jäsenten kirjallisesti hallitukselle vähintään kuukautta ennen syyskokousta jättämät asiat.

11.1 Ehdotus uudeksi kantakoiraksi: Násti

12. Muut esille tulevat asiat.

13. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA PAIMENSKUISPÄIVILLE JA PÄÄTTÄMÄÄN ASIOISTA YHDESSÄ!

Helsingissä 2.8.2015

Hallitus


Esitys uudesta kantakoirasta Paimensukuisen Lapinkoiran Seura ry:n syyskokoukseen 16.11.2015

Esitän Paimensukuisen Lapinkoiran Seura ry:lle, että suomenlapinkoiraksi vuonna 2015
rotuunotettu narttu Nasti (ER32453/15) hyväksytään paimensukuisten lapinkoirien kantakoiraksi kokouksen päivämäärästä 16.11.2015 alkaen, mikäli syyskokous katsoo tästä koirasta esitettyjen tietojen tukevan esitystä. Esityksen liitteistä käy ilmi tämän esityksen jättämisen hetkellä saadut tiedot kyseisen koiran taustoista.

Násti on otettu rotuun keväällä 2015. Rotuun ottoon vaadittu jalostustarkastus tehtiin helmikuussa Pellossa, ja sen suorittivat Marja Talvitie ja Mari Lackman. Lappalaiskoirat ry:n jalostustoimikunta puolsi rotuunottoa ja Kennelliiton päätös rotuunotosta tuli kesäkuussa.

Tiedot esitystä varten on saatu Nástin omistajalta. Nástin taustoista on kerätty tiedot
haastatteluilla, sillä molemmat sen vanhemmat omistajineen, sekä kasvattaja asuvat Inari-Utsjoki alueella.

Násti on jalostuskelpoinen ja työkäytössä Muotkatunturin paliskunnassa. Násti polveutuu Inarin ja Utsjoen alueen työkoirista ja siinä yhdistyy kahden pohjoisimman paliskunnan hyväksi ja toimiviksi havaitut työkoirat. Nástin taustalla ei ole vieraita rotuja.

Nástin emän suvussa on myös rekisteröityjä paimensukuisia suomenlapinkoiria. Lähin rekisteröity paimensukuinen suomenlapinkoira on Nástin emän isä Ritni (Pukravaara Ritni FIN18633/99) Sallivaaran paliskunnasta. Ritnillä on rekisteröityjä jälkeläisiä yhteensä 13 kpl kahdesta pentueesta. Nástin emän emän emä on rekisteröity paimensukuinen suomenlapinkoira Ainur (Pukravaara Ainur Seita FIN42544/96) Lapin paliskunnasta. Ainurilla on rekisteröityjä jälkeläisiä 5 kpl. Nástin suvussa ei ole muita suomenlapinkoiria kuin paimensukuisia.

Nástillä ei ole lähisukulaisia rekisteröidyssä suomenlapinkoirakannassa, joten se olisi erinomainen yksilö lisäämään ja ylläpitämään paimensukuisen lapinkoirakannan perinnöllistä monimuotoisuutta.

Helsingissä 13.10.2015
Aino Karilas

 


 Esitys uusista kantakoirista Paimensukuisen

Lapinkoiran Seura ry:n kevätkokoukseen 25.04.2015

Esitän Paimensukuisen Lapinkoiran Seura ry:lle, että suomenlapinkoiriksi vuonna 2014 rotuunotetut urokset Kasperi (ER41272/14 ) ja Rölli (ER47262/14 ) hyväksytään paimensukuisten lapinkoirien kantakoiriksi kokouksen päivämäärästä 25.04.2015 lähtien, mikäli kevätkokous katsoo näistä koirista ja niiden taustoista esitettyjen tietojen tukevan esitystä. Esityksen liitteistä käy ilmi tämän esityksen jättämisen hetkellä saadut tiedot kyseisten koirien taustoista. Esityksessä ilmoitettujen kasvattajien ja omistajien tietoja ei saa julkaista ilman, että heiltä on kysytty siihen lupa.

Kasperi ja Rölli on molemmat esitelty Lappalaiskoirat ry:n Lapinkoira-lehden numerossa 1/2015 Suomenlapinkoirien ja lapinporokoirien rotuunottoja 2014 – vihdoinkin uusia lappalaiskoiria rotuun, Tapio Kakko, s.22-29. Lisäksi paimensukuisia lapinkoiriakin kasvattanut Kirsti Hassinen on kuvannut ja maininnut Röllin ennen sen rotuunottoa Maatiaismuori-blogissaan (”Poronhoitajaperhe Aatsingista” 14.3.2014, http://suakkuna.blogspot.fi/2014/03/poronhoitajaperhe-aatsingista.html). Muut tiedot Kasperista ja Röllistä on saatu niiden ja sukulaistensa kasvattajilta ja omistajilta niin puhelinkeskusteluiden kuin henkilökohtaisten tapaamisten perusteella. Tiina Ahonen selvitti Kasperin taustoja puhelimitse olemalla yhteydessä Kasperin kasvattajaan, sekä sen isän ja emän kasvattajiin. Tiina Ahonen ja Aino Karilas kävivät myös paikan päällä Muoniossa ja Yli-Muoniossa haastattelemassa Kasperin kasvattajaa ja omistajaa, sekä kuvaamassa Kasperin esitystä varten.

Rölli ostettiin kasvattajaltaan Etelä-Suomeen ja sen ostanut henkilö myi Röllin eteenpäin nykyiselle omistajalle. Tiedot Röllin suvusta ovat lähtöisin sen kasvattajalta, joka on antanut samat tiedot rotujärjestö Lappalaiskoirat ry:lle Röllin rotuunoton yhteydessä ja toimittanut ne paperilla sen ensimmäiselle ostajalle, joka on luovuttanut ne nykyiselle omistajalle. Aino Karilas kävi tapaamassa Röllin nykyistä omistajaa ja kuvaamassa koiran.

Kasperi ja Rölli ovat molemmat jalostuskelpoisia ja joko itse työkoiria tai niiden suoria jälkeläisiä. Molemmat ovat pitkäaikaisilta kasvattajilta, jotka ovat tuottaneet useita työkoiria saamelaiseen perinteeseen pohjautuvan poronhoitokulttuurin pariin. Kasvattajat ovat arvostaneet vanhoja porotyössä käytettyjä koirasukuja eikä Kasperin ja Röllin taustalla ole tiedossa vieraita rotuja tai rekisteröityjä lappalaiskoiria. Myöskään niiden ulkonäössä ei ole havaittavissa vieraiden rotujen vaikutteita. Molempien lähisuvussa on useita paimennustyössä olleita ja vieläkin olevia koiria. Kasperi ja Rölli eivät tiettävästi ole läheistä sukua keskenään, eikä kummankaan suvusta ole tiedossa nyt paimensukuisten koirakannassa vaikuttavia koirayksilöitä, joten molemmat olisivat erinomaisia yksilöitä lisäämään ja ylläpitämään paimensukuisen lapinkoirakannan perinnöllistä monimuotoisuutta.

Helsingissä 20.3.2015
Aino Karilas


 

Kevätkokouskutsu 2015

Paimensukuisen Lapinkoiran Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään
lauantaina 25.4.2015 klo 15.00 Helsingin Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskuksessa,
osoitteessa Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15
§:n mukaiset asiat.

Esityslista:
1. Avaus, todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
ääntenlaskijaa.
3. Esitetään hyväksyttäväksi kevätkokouksen 2015 esityslista.
4. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta
2014
5. Esitetään toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
6. Esitetään suomenlapinkoiriksi rotuunotetut urokset Kasperi ja Rölli hyväksyttäväksi paimensukuisten lapinkoirien kantakoiriksi. Tarkemmat tiedot koirista julkaistaan seuran internet-sivuilla.
7. Käsitellään jäsenten kirjallisesti hallitukselle vähintään kuukautta ennen kevätkokousta jättämät asiat.
8. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA PÄÄTTÄMÄÄN ASIOISTA YHDESSÄ!
Paimensukuisen Lapinkoiran Seuran hallitus